Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(config.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Warning: include(): Failed opening 'config.php' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php5.6') in /home/dsmgrou3/domains/zabrzewsercuslaska.pl/public_html/index.php on line 3 Nasza misja | Konferencja Zabrze

2018

Nasza misja

Nasza misja

Podstawowym celem Konferencji jest popularyzacja idei ochrony europejskiego dziedzictwa przemysłowego poprzez wykorzystanie jego walorów turystycznych oraz kulturowych. Konferencja w znacznym stopniu przyczynia się do promocji regionu Śląska oraz zintensyfikowania działań mających na celu rozwój i promocję turystyki industrialnej oraz  do rozwoju inicjatyw turystycznych.

 

Głównym założeniem jest przyjęcie wspólnej strategii rozwoju oraz przyczynienie się do wzrostu świadomości i pozytywnej identyfikacji z dziedzictwem przemysłowym mieszkańców i usługodawców.

 

Założenia Konferencji 2016.

 

Temat konferencji wychodzi z podstawowego założenia, iż dziedzictwo przemysłowe przejawiające się w kulturowo wartościowych zwyczajach, pielęgnowanych tradycjach, umiejętnościach, działalności artystycznej, języku, tożsamości lokalnej i stylach życia czy nawet narracji literackiej, już jest lub może się stać jednym z magnesów przyciągających turystów. Tym samym działalność turystyczna może służyć promowaniu tego dziedzictwa, jego uszanowaniu, docenieniu i przetrwaniu – w tym także poprzez dostarczanie środków materialnych na jego ochronę. Jednocześnie turystykę można w tej dziedzinie wykorzystać jako narządzie zbliżenia, wymiany i dialogu międzykulturowego.

Potrzeba zorganizowania konferencji wynika także z przeświadczenia, iż możliwości tkwiące w potencjale istniejącym na styku między turystyką a niematerialnym dziedzictwem przemysłowym jako składowym elementem kultury są obecnie daleko niedostrzegane. Konferencja  w 2016 r. ma więc służyć przeglądowi doświadczeń i pokazaniu przykładów w tej dziedzinie w przekroju międzynarodowym. Ma także przyjrzeć się doświadczeniom branży turystycznej w tej dziedzinie oraz środkom polityki kulturalnej i turystycznej ułatwiającym włączenie niematerialnego dziedzictwa przemysłowego w służbę turystyki kulturowej.

Zgodnie z konwencją UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego obszary tematów zaprezentowanych na konferencji dotyczą:

  •  tradycje i przekazy ustne, w tym język jako nośnik niematerialnego dziedzictwa kulturowego,
  • sztuki widowiskowe,
  • zwyczaje, rytuały i obrzędy świąteczne,
  • wiedza i praktyki dotyczące przyrody i wszechświata,
  • umiejętności związane z rzemiosłem tradycyjnym.

 

 

Wspierają nas

          

Organizatorzy

 

 

Kontakt

Urząd Miejski w Zabrzu. Wydział Promocji,Turystyki i Sportu
ul. Religi 1
41-800 Zabrze
sekretariat_wpts(@)um.zabrze.pl
+48 32 273 97 60
+48 32 273 97 34
www.um.zabrze.pl